home

Netwerkorganisatie

De Vijfde Dimensie is een samenwerkingsverband van drie zelfstandig adviseurs op het gebied van wonen, welzijn en zorg: Joost Heuvelink, Henk Nouws en Linda Sanders.

Een snel veranderende omgeving

De Vijfde Dimensie neemt de verandering van de samenleving en de vernieuwing van maatschappelijke organisaties als uitgangspunt. Het tempo van vernieuwing en verandering varieert per organisatie.

Haalbare vernieuwing

De adviseurs van De Vijfde Dimensie bundelen kennis, ervaring en persoonlijke inzet. Zij zijn deskundig in ruimte, infrastructuur, wonen, welzijn, diensten en zorg. Zij koppelen hun expertise aan de doelen van de organisaties. Vernieuwing wordt haalbaar.

Advies, productontwikkeling, proces- en projectmanagement

Creativiteit is de kiem voor beleid. Samenwerking is de sleutel en brengt beleid tot wasdom. Beleid wordt gekoppeld aan handwerk; er kan geoogst worden. De adviseurs van De Vijfde Dimensie voelen zich in alle fasen van de beleidsontwikkeling thuis.

Service voor de opdrachtgever

Bij langdurige ziekte vervangen de adviseurs van De Vijfde Dimensie elkaar. Ook grotere opdrachten zijn bij de adviseurs van De Vijfde Dimensie in goede handen.