projecten

Challenge Woongeluk

Woningcorporatie Eigen Haard in Amsterdam heeft in september 2017 gevraagd om een nieuwbouwcomplex van 288 woningen ook
geschikt te maken voor kwetsbare doelgroepen en statushouders.


 

We Care!

De Rijksbouwmeester heeft maart 2017 in samenwerking met Humanitas en vier gemeenten waaronder Groningen toekomstgerichte visies op woonwijken gevraagd . Gericht op zorg en ondersteuning samengaand met de vergrijzing van de bevolking.


 

Domino

De gemeente Almere in samenwerking met het woningbouwatelier heeft in april 2016 gevraagd om een eigen visie op het “ideale” Tiny House. De vraag is toegespitst op een compacte betaalbare woning van maximaal 50 m².